top of page
Zoeken
  • Defisat Solar NV

In juli kan u compensatiepremie terugdraaiende teller aanvragen

Minister Demir wil in de maand juli het loket openen waar Vlaamse eigenaren van zonnepanelen de compensatiepremie kunnen aanvragen vanwege het schrappen van de terugdraaiende teller door het Grondwettelijk Hof.


Dat heeft de minister van Energie geantwoord na vragen van Bruno Tobback van de sp.a. in het Vlaams Parlement.

Redelijke oplossing “Ik kan alleen maar herhalen dat het dossier van de terugdraaiende teller nooit de schoonheidsprijs zal winnen”, aldus Demir na vragen van Tobback over Vlamingen die een rechtszaak overwegen aan te spannen tegen de Vlaamse Regering. “De beslissingen die in 2019 genomen werden en ook het arrest van het Grondwettelijk Hof, kan ik niet veranderen. Ik heb gekozen om daar vrij snel tot een redelijke oplossing te komen, om dat uit te werken binnen deze nieuwe realiteit. Ik denk dat ik dat ook gedaan heb, rekening houdend met het algemeen belang. Laten we niet vergeten dat je toch ook altijd rekening moet houden met mensen die geen zonnepanelen hebben, want de middelen komen natuurlijk uit de algemene middelen. Is dit een gedroomde oplossing? Neen, ik had het ook allemaal liever anders gezien.” “Ik ga de fouten uit het verleden niet herhalen”, vervolgt Demir. “Ik ben ervan overtuigd dat dit met dat rendement van 5 procent en een terugverdientijd van ongeveer 10 jaar een redelijke oplossing is in het kader van het algemeen belang, waar je rekening zult moeten houden met veel elementen.”

Warmtepompen Tobback stelt op zijn beurt geen pleidooi voor absurde rendementen te houden. “U hoeft geen euro meer aan te besteden dan absoluut noodzakelijk is. Maar het is wel noodzakelijk dat er een oplossing wordt gevonden voor wie op dit moment echt wel met een zeer negatieve rekening wordt geconfronteerd. Dat gaat dan niet over absurde rendementen. Dat gaat over het feit dat, wanneer je inderdaad een investering hebt gedaan om met zonnepanelen in combinatie met een warmtepomp of met elektrische verwarming… Eigenlijk heeft de Vlaamse Regering dat in de vorige legislatuur impliciet aangemoedigd. Dat zijn geen absurde rendementen. Op dit ogenblik zijn dat absurde verliezen. Daar moet u iets aan doen. Dat hoeft geen overcompensatie te zijn, dat hoeft geen oversubsidiëring te zijn. Dat moet een correcte, faire compensatie zijn voor mensen die beslissingen hebben genomen op basis van informatie die hun door de Vlaamse overheid ter beschikking was gesteld en die niet is nagekomen omdat de engagementen van de Vlaamse overheid niet konden worden nagekomen. Daar moet u dus iets aan doen. Dat gaat niet over oversubsidiëren.”

Loket openen Demir benadrukt op haar beurt dat de Raad van State in zijn advies positief is over de voorgestelde compensatiepremie en ook geen fundamentele bezwaren maakt tegen de uitrolstrategie van de digital meter. “Het dossier zal nog een vierde keer naar de Vlaamse Regering gaan, nadat we ook een advies hebben gekregen van de Gegevensbeschermingsautoriteit. En dan gaat het nog een laatste keer naar de Raad van State. Het is toch de bedoeling dat dat voor het einde van juni doorlopen is, zodat we dan een aanvraagloket kunnen openen in juli. Zo kunnen mensen daar hun aanvraag indienen en hun betaling ontvangen.”Bron: solarmagazine.nl, 03 mei 2021 (tekst en artikel)

Bron: zonnepanelenenergie.be, 27 mei 2021 (afbeeldingen)

164 weergaven0 opmerkingen
bottom of page