Zijn zonnepanelen nog interessant?

Defisat Solar > Zijn zonnepanelen nog interessant?

“Eigenaars zonnepanelen niet in de kou laten staan”   De nieuwe Vlaams minister van Energie Lydia Peeters wil de komende maanden nog een oplossing zoeken voor de invoering van de slimme meter. ‘We moeten garanderen dat eigenaars van zonnepanelen hun rendement kunnen behouden.’

Wie vandaag zonnepanelen bezit, ziet zijn elektriciteitsteller terugdraaien als de zonnepanelen stroom op het net zetten. Als er ongeveer evenveel op het net wordt gezet als verbruikt, registreert de teller bijna niets en betalen de eigenaars weinig voor hun verbruik en de bijbehorende taksen die het grootste deel van de elektriciteitsfactuur uitmaken. Bij een digitale meter worden de productie en het verbruik apart geregistreerd.

De teller draait dus niet meer terug, waardoor de rendabiliteit van de investering in zonnepanelen in gevaar komt. Tommelein beloofde een soort terugdraaiende teller te simuleren via de elektriciteitsfactuur, maar dat is eigenlijk de bevoegdheid van de energieregulator VREG. Peeters wil daarom zo snel mogelijk met de energieregulator aan tafel gaan zitten. ‘We hebben de transitie naar groene energie nodig.

Als we de slimme meter uitrollen, moeten we de eigenaars van zonnepanelen de garantie kunnen geven dat hun investering rendabel blijft. We moeten als overheid betrouwbaar zijn. Bart Tommelein heeft de hernieuwbare energie gestimuleerd en ik wil in zijn voetsporen treden. Sinds men weet dat ik de nieuwe minister word, hebben al heel veel ongeruste burgers me daarover gecontacteerd. Die digitale meter moet er komen, maar niet ten koste van de investeringen in zonnepanelen.’

Bron : de tijd

Prosumententarief 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Scroll Up